Chính sách đổi trả

– Trường hợp quý khách đổi trả chỉ trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận hàng với điều kiện như sau:

1. Hàng do nhân viên tư vấn sai

–  Trường hợp nhân viên tư vấn sai, khách hàng vui lòng cung cấp ngày giờ mua hàng. Sau đó Hương Anh Shop sẽ đối chứng với camera và đổi hàng cho quý khách.

2. Hàng lỗi do nhà sản xuất

– Vui lòng giữ hóa đơn và trong vòng 02 ngày báo ngay cho Hương Anh Shop để tiến hành đổi trả cho quý khách. Quá thời gian quy định, Hương Anh shop xin phép vui lòng không giải quyết thắc mắc về đơn hàng. 

3. Hàng lỗi do quá trình vận chuyển

– Theo thỏa thuận khách hàng và Hương Anh Shop