Chính sách vận chuyển hàng

– Hàng hóa sau khi được xác nhận đơn hàng sẽ được đóng gói và vận chuyển ngay lập tức

– Thời gian nhận hàng tùy thuộc vào địa điểm của quý khách. Thông thường tuân theo bảng sau:

Khu vực

Phương thức giao hàng

Xe ôm

Bưu điện

Nhanh

Nhanh

Chậm

Nội thành Hải Phòng

1 giờ – 6 giờ

Không

Không

Ngoại thành Hải phòng

6 giờ – 12 giờ

1 ngày

2 ngày

Khu vực miền Bắc

Không

2 ngày

3 – 4 ngày

Khu vực miền Trung

Không

– 3 ngày

4 – 5 ngày

Khu vực miền Nam

Không

– 3 ngày

5 – 7 ngày

– Khi nhận hàng các khách hàng lưu ý kiểm tra kĩ đơn hàng và xác nhận với shipper

– Trường hợp khách hàng không đồng ý đơn hàng vui lòng hoàn trả cho shipper